Om oss

ToLi grundades år 2004 och har sedan dess vuxit till att i dagsläget tillhandahålla en rad av specialmaskiner och olika konsultuppdrag som ryms inom företagets väggar.

Till en början fanns det inga anställda inom företaget, utan man förlitade sig till underentreprenörer. 
Idag har man två anställda och tar efter behov in underentreprenörer. 
Under 2014 arbetade åtta personer inom företaget.

ToLi Maskinkonsult AB är ett familjeföretag som ägs och drivs av Lars-Inge och Alexander Eriksson, far och son.
Företaget har kontor och lager i Uppsala, Vaksala-Eke.